DESIGN for MANUFACTURING (DfM)


Cursus DfM

Tijdens deze cursus leert u de DfM aanpak te gebruiken.
In de cursus wordt aangegeven hoe de drie ontwerpkeuze-criteria in te vullen.
Daarvoor is kennis van product en productieprocessen nodig. Om de inschattingen te maken ten aanzien van 1)functioneren, 2)de nog benodigde totale doorlooptijd tot in productie op tempo en 3)de (nog uit te geven) kosten tot en met een paar jaar in productie.
En dat voor zover van belang in verschillende ontwerp alternatieven.
In onze DfM aanpak is de focus op het onderbouwen van ontwerpkeuzes, waarbij uiteraard de kennis van maakprocessen van belang is. Hoe kennis van maakprocessen hierin in te zetten en te verzamelen, is onderdeel van de cursus (zie tab ‘wat is DfM’)

Doelgroep:

* Verantwoordelijken voor ontwerp-beslissingen
* Ontwerpers met ervaring in productontwerp; vooral mechanisch

Inhoud:

* Definitie van de DfM-methode
* Opstellen productspecificatie
* DfM in Product Generation Process
* Kijk vanuit DfM naar kennis van maakprocessen
* Interacties tussen materiaal, product en maakproces (hier een figuur toe te voegen)
* Integrale kostencalculatie
* Een aanpak in DfM

Karakteristieken van de cursus:

* 3 dagen (bij voorkeur 1 dag per week)
* Groepsgrootte 9 tot 16 personen
* Cases in de cursus en toepassen in eigen situatie
* Afsluiten met een borgingssessie en certificaat
* Cursus is DSPE (Dutch Society for Precision Engineering) gecertificeerd
* Nederlands en Engels
* Data in overleg
* Bij voorkeur in een bedrijf

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of zie de sub-tab: actuele cursussen