DESIGN for MANUFACTURING (DfM)


Aspecten van DfM

*  Ontwerpkeuzes onderbouwen i.p.v. “op gevoel” te kiezen
* Ontwerpkeuzes baseren op de 3 criteria: functie, doorlooptijd & kosten
* Verantwoorden c.q. beargumenteren van ontwerpkeuzes
* Archiveren van de ontwerp-beslissingen c.q. –keuzes
* Kostencalculaties uitvoeren
* Beoordelen van offertes van leveranciers
* Doorlooptijd calculaties
* Archiveren van ontwerpkeuzes