DESIGN for MANUFACTURING (DfM)


Maakbaarheid

De kunst van een succesvolle productontwikkeling is het realiseren van een goed functionerend product dat tegen een goede prijs en in de gewenste aantallen, op tijd in de markt gezet kan worden.

De functionaliteit wordt beoordeeld aan de hand van het Programma van Eisen (PVE)
En de ontwikkelingstijd is de totale doorlooptijd vanaf nu tot en met aflevering aan de klanten.

Succesvolle producten voldoen zowel aan de functionaliteit als aan de maakbaarheid.

Zelden lukt het ontwerpen c.q. realiseren van een goed maakbaar product in één keer. Te vaak zijn er te veel acties nodig om te redden wat er te redden valt. Een goed productontwikkelingsproces maakt hier het verschil tussen een succes en een ramp; ofwel tussen winst en verlies.

In de cursus DfM wordt toegelicht dat bovenstaande 3 beoordelings-criteria compleet en niet overlappend zijn. Met andere woorden: meer criteria zijn er niet.