DESIGN for MANUFACTURING (DfM)


Hoe DfM toe te passen?

Om DfM toe te kunnen passen is een goede kennis van het product als van productieprocessen nodig.
Dit houdt in dat er binnen het ontwikkelteam voldoende kennis en capaciteit aanwezig dient te zijn om
het maakbaarheidsaspect meteen in het ontwerp te realiseren.
De aandacht voor en kennis van het gedrag van het product is meestal voldoende aanwezig, maar
aandacht en kennis van maakprocessen zijn vaak te beperkt en/of te laat.